Varnių bažnyčia

Vytauto g. 10, Varniai 88320, Lietuva

Bažnyčios

Bažnyčios

Ubiškės bažnyčia

4622 44, Ubiškė 88188, Lietuva

Bažnyčios

Bažnyčios

Luokės bažnyčia ir varpinė

Telšių gatvė 5, Luokė 88236, Lietuva

Bažnyčios

Bažnyčios

Eigirdžių bažnyčia

Kalno g. 8, Eigirdžiai 88126, Lietuva

Bažnyčios

Bažnyčios

Lieplaukės koplytėlė

Lieplaukė, Lietuva

Koplyčios

Koplyčios

Stulpinų koplytstulpis

88400, Lietuva

Koplytstulpiai

Koplytstulpiai

Stulpinų koplyčia

Viešvėnų sen., 88400, Lietuva

Koplyčios

Koplyčios

Šiliškių koplytėlė

Nevarėnų sen., Lietuva

Koplyčios

Koplyčios

Luokės koplyčia

Luokė 88238, Lietuva

Koplyčios

Koplyčios

Žarėnų bažnyčia ir varpinė

Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, 8, Plungės g., Žarėnai, Žarėnų seniūnija, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis, Lietuva

Bažnyčios

Bažnyčios

Nevarėnų bažnyčia

Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, 2A, Telšių g., Nevarėnai, Nevarėnų seniūnija, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis, Lietuva

Bažnyčios

Bažnyčios

Pavandenės bažnyčia ir varpinė

Pavandenės Šv. Onos bažnyčia, 4609, Pavandenė, Varnių seniūnija, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis, Lietuva

Bažnyčios

Bažnyčios

Janapolės bažnyčia

Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, 4609, Janapolė, Varnių seniūnija, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis, Lietuva

Bažnyčios

Bažnyčios