Šiliškių koplytėlė

Šiliškių vieno tarpsnio medinė koplytėlė pastatyta ant akmenų mūro pamato. Ant jo išraižytas įrašas „1924“, liudijantis koplytėlės pastatymo metus. Pusapskritimio plano, užsibaigianti trišlaičiu su pastogėmis skarda dengtu stogeliu papuoštu metaliniu kryželiu koplytėlė yra įdomus mažosios liaudies architektūros pavyzdys. Pagrindinis fasadas su trikampiu frontonėliu. Kurio centre įkomponuota trikampį švieslangį imituojanti plokštelė. Šis trikampis galimai turi ir simbolinę reikšmę. Viena iš dažniausiai pasitaikančių interpretacijų – tai iš ankstyvosios krikščionybės atėjusi švenčiausiosios Trejybės alegorija – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios ženklas. Vėliau trikampis, dažnai ir su jo centre vaizduota akimi įgavo kitą prasmę – „visą reginčios Dievo akies“. Ši šimbolika ypač dažna barokiniame mene, o masonų simbolikoje tokia pat „visa reginti akis“ su devyniais spinduliais simbolizuoja dievybę.

Frontonėlį laiko du tekinti, profiliuoti baliustrai , imituojantys kolonas. Priekinėje dalyje keturkampis langelis iki pusės uždengtas dekoratyviomis grotelėmis. Koplytėlėje buvusios sakraliniam žemaičių liaudies menui būdingos skulptūros ir jų kompozicijos: „Pieta“, „Šv. Antanas“, „Šv. Jonas Nepomukas“ ir dvi Angelų skulptūros. Originaliosios skulptūrėlės yra dingusios. Koplytėlei iš abiejų pusių stovi akmeniniai paminklai, teritorija apjuosta medine tvorele.

Informacija

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Telšių rajonas
  • Šalis: Lietuva