Sakoma, kad lietuviškoji krikščionybė buvo statoma ant pagonybės pamatų.  Todėl medis – dievų buveinė, ir  tapo ta medžiaga, iš kurios imtos statyti pirmosios bažnyčios Lietuvoje.

Medinė architektūra itin svarbi Lietuvos architektūrinio įvaizdžio ir palikimo dalis. Tai mūsų tautos savasties istorijos metraštis, kuriame atsispindi vietos statybos tradicijos  bei regionų architektūros savitumas. Sakralinės architektūros įvairovę papildo ir kitų religijų bei konfesijų statiniai – cerkvės, sinagogos, kinesės, mečetės, kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės.

Todėl pažvelkime į medines Lietuvos bažnyčias ne tik kaip į maldos namus, bet kaip į palikimą, kur sudėtas mūsų protėvių grožio suvokimas.

MEDINĖS ARCHITEKTŪROS VAIZDO KLIPAI

POPULIARIAUSI PAVELDO OBJEKTAI