Luokės Visų Šventųjų bažnyčia ir varpinė

Visų Šventųjų bažnyčios kompleksas yra ant kalvelės. Šventorius netaisyklingo daugiakampio formos, laužyta tvora apjuosia kalvelę. Bažnyčia yra šiaurės vakarinėje šventoriaus dalyje. Į pietryčius nuo apsidės yra kvadratinio plano varpinė. Tvoros vakarinėje ir rytinėje pusėse yra dveji vartai į šventorių. Visu perimetru šventorius apaugęs senais medžiais.

Luokės bažnyčia pastatyta 1774 m. Ji medinė, liaudies architektūros formų, kresna, masyvių proporcijų, vienanavė, lotyniško kryžminio plano, su bokšteliu. Išilgine ašimi orientuota rytų – vakarų kryptimi. Stogas valminis . Šonuose jungiasi mažesni taip pat valminiai stogai. Viduje vyrauja vientisa navos – presbiterijos erdvė. Šonines koplyčias nuo jos skiria plačios segmentinės arkos. Pagrindinis fasadas orientuotas į vakarus, durys dvivėrės , apkaltos eglute. Trisienė apsidė – į rytus, rytų plokštumoje – krucifiksas (nukryžiuotasis). Bažnyčios fasaduose dominuoja stambios sienų plokštumos su dideliais, smailiaarkiais, smulkaus ir dekoratyvaus skaidymo langais. Zakristijos langai mažesni, kvadratiniai, smulkaus skaidymo. Interjeras liaudiško baroko stiliaus. Bažnyčioje 5 altoriai, sienos ir lubos puoštos ornamentinė liaudiška tapyba, erdvės suskirstytos dorėninio orderio kolonomis. Taip pat yra išlikusi medinė sakykla, vargonai.

1899 m. iškilusi varpinė medinė, dviejų aukštų, 9 metrų aukščio, keturkampio plano, dengta keturšlaičiu stogu. Antro aukšto planas mažesnis už pirmo aukšto planą. Pirmo aukšto langai arkiniai, išdėstyti simetriškai pietryčių sienoje. Kitos dvi pirmo aukšto sienos lygios, be angų. Antrame aukšte visose keturiose sienose po dvi dideles arkines garsinės angas. Varpinėje yra trys varpai, kurių vardai Šv. Jurgis, Šv. Juozapas, Šv. Teklė.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: Telšių gatvė 5
  • Rajonas / Miestas: Telšių rajonas
  • Šalis: Lietuva