Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia

Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia pastatyta 1795 m. klebono Antano Grabausko dėka . Bažnyčioje atsispindi liaudiškai architektūrai ir barokui būdingi bruožai. Lotyniško kryžiaus plano bažnyčia su dviem simetriškai išdėstytomis koplyčiomis bei zakristijomis iš šonų prišlietomis po stogo nuolaida. Pamatas nutinkuotas, sienos apkaltos vertikaliai su lentų sujungimus dengiančiomis siauromis letjuostėmis. Fasadų vertikalumą paryškina tarplangių mentės. Pagrindinio tūrio skardos lakštų stogas dvišlaitis, trisienės apsidės – trišlaitis, o žemesnio transepto koplyčių pusiau valminis . Stogų kraigus puošia svogūniniai postamentai su ornamentuotais kryžiais. Pagrindinio fasado frontoną vainikuoja žemas ketursienis bokštelis su masyviu barokinio silueto šalmu. Monumentalų pagrindinį fasadą nuo trapecijos formos frontono skiria apskardintas stoginėlis. Frontonas apkaltas dekoratyviu eglutės raštu. Jo centre kvadratinis nedidelis švieslangis su apvadu. Pačios bažnyčios langai kur kas puošnesni. Suporinti stačiakampiai pusapskričių arkų langai su dekoratyviniu skaidymu. Durys plačios, dvivėrės apkaltos rombo raštais su metaliniais kalvių darbo apkaustais. Virš durų įmontuoti trys nedidelių stačiakampių arkiniai langai. Bažnyčios vidus vienos navos su prienaviu atskirtu stulpais dekoruotais drožinėtais paspartais. Virš jo kyla barokinių vargonų prospektas. Vargonų kartuše išlikęs įrašas nurodo, kad tai 1863 metų kūrinys, kaip manoma, vargonus sukūrė meistras M. Gawryllowiczius. Prospekto forma atstovauja tipinei Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų kompozicijai . Bažnyčioje gausu polichrominės lubų tapybos taip pat ištapytos sienų karnizinės juostos. Penki altoriai kaip ir vargonai – barokinio stiliaus.

Šventoriuje išsidėsčiusios kapinaitės bei sena dviejų tarpsnių, kvadratinio plano varpinė. Apatinėje įžambiai praplėstoje dalyje padaryta išėma varpinės durims su stogeliu. Statinio viršuje anksčiau buvusi atvira arkada dabar užkalta. Vertikaliai apkalta varpinė užsibaigia piramidiniu skardos stogeliu su kryžiumi. Šventorių juosia neaukšta akmenų mūro tvora su mūriniais stačiakampių stulpų varteliais.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: Kalno g. 8
  • Rajonas / Miestas: Telšių rajonas
  • Šalis: Lietuva