Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia

Pirmoji bažnyčia Prienuose iškilo dar XVII a. pradžioje, prie jos veikė parapinė mokykla.

Dabartinė medinė bažnyčia buvo pastatyta 1750 m., vėliau – 1875 m. ji rekonstruota, praplatinta. Pastatas yra barokinio stiliaus su barokinėms bažnyčioms būdingu išplanavimu: graikiško kryžiaus plano, dvibokštė, su dviem šoninėmis koplyčiomis bei dviem zakristijomis. Pagrindinio fasado centrinę dalį, užbaigtą trikampiu frontonu bei bokšteliu, rėmina du trijų tarpsnių bokštai, puošti barokiniais kupolais. Stogas dengtas skarda, transepto iškyšų bei apsidės bokšteliai užbaigti barokinio silueto šalmais su ornamentuotais kryžiais. Vidurinė nava platesnė ir aukštesnė už šonines, kurios nuo jos atskirtos suporintų stulpų arkadomis.

Interjere gausu medinėms bažnyčioms būdingų tapytinių dekoro elementų – jais puošti karnizai, lubų apvadai, arkados. Šiuo metu bažnyčioje yra penki altoriai: Trijų Karalių, Šv. Judo Tado, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bei Šv. Antano. Per ilgą pastato istoriją kito altorių skaičius ir titulai. Dar XVIII a. bažnyčia turėjusi Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų titulą. 1767-1769 m. didžiajam altoriui sukurtas Švč. Mergelės Marijos paveikslas šiuo metu yra atsidūręs šoninėje koplyčioje. Tai liudiją ir pagrindinio altoriaus antrajame tarpsnyje išlikusi Švč. Trejybės skulptūrinė grupė, laikanti karūną, skirtą vainikuoti žemiau esančiai Švč. Mergelei Marijai. Tai – tipinė schema, būdinga barokinei Europos dailei.

1885 m. bažnyčia konsekruota Kristaus Apsireiškimo vardu. Vėliau į didįjį altorių perkeltas ankstyvojo klasicizmo stiliaus „Išminčių pagarbinimo“ paveikslas, kuris nors ir istoriškai vertingas, suardo ikonografinę vienovę.

Vėlyvojo baroko altoriai papildyti ir XVIII a. antrosios pusės skulptūromis. Daugelis jų kurtos vieno autoriaus, tad darniai įsikomponuoja ikonografinėje programoje. Ypatingai vertingos Šv. Petro ir Pauliaus, Šv. Kazimiero, Šv. Jono Kentiečio, Arkangelų Gabrieliaus ir Rapolo skulptūros. Vėlyvojo baroko interjere su dekoratyvine altorine drožyba dera ir ypatingai puošnių rokokinių formų sakykla bei vargonų prospektas.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: Kęstučio g. 9
  • Rajonas / Miestas: Prienų rajonas
  • Šalis: Lietuva