Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

1919 m. į Vosiūnų apylinkes atvykus kunigui Vaclovui Giedriui kilo mintis steigti parapiją ir pastatyti bažnyčią prie Kazėnų miestelio. Planus sujaukė bolševikai sudeginę bažnyčios medžiagą, o kunigui teko slapstytis dėl gresiamo suėmimo. Tik padėčiai nurimus ir Vosiūnams atitekus Lenkijai vyskupo Jurgio Matulevičiaus iniciatyva bažnyčios statybas organizavo kunigas Juozas Erčius. Bažnyčia pastatyta 1921 m., suteiktas Švč. Mergelės Marijos titulas. Už lietuvišką patriotinę veiklą kunigas ištremptas į Lietuvą. Vietoj jo čia dirbo kunigas V. Miškinis, kuris 1925 m. pastatė kleboniją. Vėlesni bažnyčioje tarnavę kunigai taip pat turėjo problemų už lietuvybės skleidimą. Pavyzdžiui, 1937 m. bažnyčioje klebonavęs Baltazaras Budreckas už tai, kad rašydamas metrikų knygas nelenkino lietuviškų pavardžių buvo nubaustas vieno mėnesio kalinimo bausme.

Neoklasicizmo stiliaus bažnyčia išsiskiria neįprastomis proporcijomis. Itin plačios navos ir mažo nuolydžio stogai sukuria platų ir žemą bažnyčios siluetą. Bažnyčia pseudobazilikinio tūrio, stačiakampio plano, trijų navų. Prie pagrindinio tūrio priglausta žema ir siaura presbiterija su trisiene apside ir žemomis zakristijomis iš šonų. Bažnyčios stogas dengtas skarda, sudėtinis: centrinės, aukštesnės navos, dvišlaitis, šoninių navų vienšlaičiai, apsidės trišlaitis. Pagrindinį fasadą puošia masyvus 4 stulpų su platesniais cokoliais portikas. Keturkampiai stulpai remia platų antablementą su žemu frontonu. Frontono skyde įkomponuotas apvalus švieslangis. Frontono centrą puošia didelis ornamentuota kryžius, šonus – mažesni kryželiai. Ant apsidės kraigo iškeltas mažas keturkampis bokštelis su kryžiumi. Pagrindinio fasado durys plačios, dvivėrės. Trapeciniame frontono centre pusapvalis švieslangis, iš šonų kvadratiniai langeliai. Šoninius fasadus skaido mentės, tarp jų įstatyti dekoratyvūs navų langai. Kvadratiniai langai su pusapvalių arkų apvadais ir smulkiu stiklų skaidymu. Bažnyčia iki langų apkalta vertikaliai, toliau – horizontaliai.

Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios viduje taip pat vyrauja neoklasicizmo stilius. Navas skiria pusapvalės arkos su dekoratyviais pilioriais. Arka taip pat skiria centrinę navą nuo presbiterijos.

Šventoriuje ant aukšto pamato pastatyta vieno tarpsnio, į viršų šiek tiek siaurėjanti, kvadratinė varpinė su keturšlaičiu lėktu stogeliu ir dideliu ornamentuotu kryžiumi. Varpinės viršuje – kvadratinės garsinės angos. Varpinės durys dekoratyviai apkaltos eglutės raštu.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turasŽemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Ignalinos rajonas
  • Šalis: Lietuva