Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Švedriškės viensėdžio savininkė Marija Leščiauskienė prieš mirtį padovanojo bažnyčios statybai savo viensėdį, 81,4 ha žemės su trobesiais. Buvo pastatytas gyvenamasis namas, kurio viename gale įrengta koplytėlė. Retkarčiais čia mišias laikydavo Salako kunigas. Pagaliau 1929 m. paskirtas kunigas Jonas Gurauskas bei pastatyta laikina bažnyčia, kol 1933 m. pastatyta dabartinė, medinė Šv. Jono Krikšytojo vardu tituluota Švedriškės bažnyčia, gavusi atskiros parapinės bažnyčios teises. 1960–1989 m. Švedriškėse klebonavo Sibiro kalinys Antanas Juška.

Maldos namai neogotikinio stiliaus, projekto autorius inžinierius Stasys Taškūnas. Bažnyčia pastatyta ant aukšto akmens mūro pamato, stačiakampio plano, trinavė su siauresne ir žemesne presbiterija ir trisiene apside bei žemomis, abipus presbiterijos priglaustomis zakristijomis. Iš priekinio fasado šonų kyla du aukšti kvadratiniai bokštai. Bokštų fasadus dekoratyviai skaido mentės, apatiniame tarpsnyje stačiakampai langai su dekoratyviais apvadais, virš jų apvalūs langai, o viršutiniame bokštų tarpsnyje –smailėjančių arkų garsinės angos. Siaurų piramidinių bokštų stogų viršūnes vainikuoja žibintai su šalmais ir kryžiais. Ant navos kraigo ties presbiterija – mažas keturkampis bokštelis su siauromis angomis bei keturšlaičiu stogeliu su kryžiumi. Bažnyčios stogai dengti skardos lakštais, pagrindinio tūrio ir presbiterijos stogai dvišlaičiai, apsidės ir zakristijų – trišlaičiai. Pagrindinio fasado durys dvivėrės su apvadais, kurių viršus dekoratyviai pjaustynėtas bangų su kryželiais motyvu. Toks pats dekoro raštas pritaikytas ir bažnyčių langų apvadams. Bažnyčios langai išsiskiria itin smulkiu stiklo skaidymu kvadratėliais. Virš durų platus langas choro erdvei apšviesti. Virš jo bažnyčios pastatymo data – 1933. Fasado centrinė dalis užbaigta trikampiu frontonu su apvaliu švieslangiu ir ornamentuotu kryžiumi ant frontono kraigo. Bažnyčia ištisai apkalta horizontaliai išdėstytomis lentutėmis.

Bažnyčios viduje taip pat dominuoja neogotika. Prie medžiu iškalto interjero dera trys mediniai neogotikiniai altoriai, papuošti skulptūromis. Vidaus erdvę į tris navas skaido keturi keturkampiai stulpai. Aukštesnės centrinės navos lubos trapecinės formos, šoninių lygios.

Šventorius aptvertas žema metaline tvora su gelžbetoniniais stulpais. Šalia bažnyčios įruoštos kapinaitės.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Ignalinos rajonas
  • Šalis: Lietuva