Sutkų Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia

Sutkų bažnyčios istorija prasideda 1825 m., kuomet šioje vietoje buvo pastatyta koplyčia. Po dešimtmečio (1835 m.) prie jos pastatyta zakristija. Ilgainiui Sutkų koplyčia virto Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos titulą turinčia bažnyčia. Kur kas vėliau, tik 1918 m., įkurta parapija. Tuo metu bažnyčioje tarnavusio klebono Stasio Raubos dėka 1920 m. pastatyti klebonijos pastatai.

Liaudies architektūros formų bažnyčia pasižymi darniomis proporcijomis, išraiškingu siluetu. Stačiakampio plano bažnyčia yra pseudobazilikinė. Centrinę navą pratęsia presbiterija su trisiene apside ir koplyčia iš pietų pusės. Įdomi skardinto stogo konstrukcija: pagrindinio tūrio su presbiterija stogas – dvišlaitis, apsidės – trišlaitis, o šoninės navos turi atskirus vienšlaičius stogelius. Iš pagrindinio fasado trapecijos formos skydo kyla keturkampis į stogą įsikirtęs bokštelis. Bokštelis turi keturias stačiakampias garsines angas, piramidinį stogelį ir stambų svogūninį kryžiaus postamentą bei ornamentuotą kryžių. Dar vienas trapecijos formos postamentas su kryžiumi iškeltas ant apsidės kraigo. Priekiniame fasade – dvivėrės durys su rombo pavidalų raštu ir švieslangiais. Virš jų – dekoratyvus stogelis su trikampiu eglute apkaltu frontonu. Stogelis ir dvi durų šonuose esančios mentės yra tarsi portiko imitacija. Antrajame fasado tarpsnyje – keturkampis su apvadu langas, skirtas apšviesti choro erdvei. Šoninių navų langai taip pat keturkampiai, tačiau dekoratyviai įstiklinti, sukuriant kryžiaus ornamentą. Bažnyčia apkalta vertikaliai, lentų sujungimai užkalti lentjuostėmis. Į maldos namus veda dviejų pakopų laipteliai.

Įdomus Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčios interjeras – navų dalis nesuskaidyta stulpais. Navas dengia plokščios lubos. Puošniausias – centrinis didysis altorius su reljefiškai išdrožinėtais plačiais sparnais bei „Marijos krikščionių globėjos“ paveikslu. Šoniniai altoriai, derantys prie centrinio altoriaus, taipogi yra barokinės raiškos, tačiau kuklesni. Bažnyčią taip pat puošia skulptūros „Nukryžiuotasis I“, „Nukryžiuotasis II“ ir „Šv. Barbora“. Vargonų choras papuoštas pjaustiniu ornamentu dekoruota lentų tvorele. Vargonų prospektas atkartoja lyros formą. Įdomu tai, kad praeityje bažnyčios sienos buvo ne dažytos, o aptrauktos drobe. Dabar interjere paliktas natūralus medis.

Sutkų bažnyčios šventorius, kuriame yra kapinės, lurdas, aptvertas medinių statinių tvora.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: Sutkai 71205
  • Rajonas / Miestas: Šakių rajonas
  • Šalis: Lietuva