Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Pirmoji koplyčia pastatyta Suginčių dvare datuojama 1658 m. Nauja bažnyčia senosios vietoje iškilo 1773 m. – ji priklausė Vilniaus ir žemaičių vyskupijoms. Dabartinė Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia kunigo A. Ragažinsko rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis pastatyta 1910 m. 1935 metais Suginčiuose šalia bažnyčios esančiose kapinėse laidojimo rūsyje, įrengtame į šiaurės rytus nuo bažnyčios, buvo ekshumuoti Marijos Bilevičiūtės-Pilsudskienės (1843–1884), Juzefo Pilsudskio motinos, palaikai ir, vykdant paskutinę J. Pilsudskio valią perlaidoti Vilniaus Rasų kapinėse kartu su jo širdimi.
Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia neobarokinio stiliaus su neoklasicizmo elementais. Erdvė kryžminio plano, bazilikinė su trisiene apside. Prie presbiterijos šonų prijungtos dviaukštės zakristijos. Navos ir transepto sankirtoje iškeltas kresnas aštuonkampis bokštelis su uždengtas piramidiniu stogeliu su žibintu. Bokštelį puošia langai su trikampiais sandrikais. Mažytis keturkampis bokštelis tradiciškai įkomponuotas ant trišlaičio apsidės kraigo. Pagrindinio fasado šonuose taip pat įkomponuoti du, iš sienos plokštumos neišsikyšantys bokšteliai su keturšlaičiais stogais užsibaigiančiais kryžiais. Tarp bokštų platus trikampis frontonas su glorijos motyvu. Virš dvivėrių pagrindinio fasado durų įkomponuotas langas su apvadai ir trikampiu sandriku. Puošniausi arkiniai tranceptų ir apsidės langai su dekoratyviu įstiklinimu. Transeptų trišlaičiai frontonai su pusapvaliais švieslangiais. Bažnyčia apkalta vertikaliai su siauresnėmis lentjuostėmis. Bokštų kontūrą žymi horizontalus apkalimas ir sąvaržų vertikalės.
Vieno tarpsnio didžiojo altoriaus nišoje kabo 19 a. sukurta Nukryžiuotojo skulptūra, kurią dengia Švč. Jėzaus širdies paveikslas. Kai kurie dirbiniai pateko iš senosios Suginčių bažnyčios. Bažnyčia išsiskiria tuo, kad čia saugomas iš 19 a. išlikęs baltų rankšluosčių su raudonais žičkų galais rinkinys. Taip pat dvaro kultūros atspindys – kryželiu siuvinėtas, nėriniais ir spalvotomis juostomis papuoštas 20 a. pr. rankšluostis. Rytų Aukštaitijos regiono liaudies audimo tradicijas atspindi altoriaus mensų užtiesalai.
Bažnyčios šventorių juosia akmenų mūro tvora ir platūs raudonų plytų trijų arkų vartai su bokšteliais. Jame yra trijų tarpsnių varpinė su atvira arkine galerija viršuje ir piramidiniu stogeliu. Varpinės bokšto šone yra prijungtas priestatas.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: Darželio g. 8
  • Rajonas / Miestas: Molėtų rajonas
  • Šalis: Lietuva