Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia

Skudutiškio bažnyčios atsiradimo istorija apipinta legendomis. Pasakojama, kad pro gyvenvietę tekėjusio upelio pakrantėje gulėjo stambus akmuo su žmogaus pėdos ir rožinio karoliukų formos įspaudais. Dėl šių žymių akmuo laikytas stebuklingu. Anot legendos, maro metu ant jo pasirodęs Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios paveikslas – būtent ji ir paliko savo pėdų ir rožinio įspaudus. Norėta paveikslą nugabenti į Molėtų bažnyčią, bet niekas nepajėgė jo nuimti nuo akmens. Tačiau įvyko stebuklas – visi prie šio paveikslo prisilietę žmonės išgijo nuo maro. Nunešus stebuklais pagarsėjusį akmenį su paveikslu iš atokaus raisto į kaimą, ant jo pastatyta pirmoji koplyčia.

Pradžioje ši koplyčia priklausė Alantos, vėliau Molėtų parapijoms. XVIII a. pradžioje kilęs gaisras sunaikino pirmąją koplyčią ir joje buvusį stebuklingąjį paveikslą. Vėliau didikų lėšomis buvo pastatyta nauja koplyčia. Jos statybas ypatingai fundavo Ukmergės žemės teismo kolatorius Marcijonas Bronišas Boškovskis. Vėliau koplyčia buvo padidinta, ištapytas jos vidus, Kuršo pilies prefekto žmona Sokolovska paaukojo stebuklingojo paveikslo kopiją.

Koplyčia buvo medinė, bebokštė, tik su balkonėliu pamokslams sakyti. 1922 m. Skudutiškyje įkurta parapija, o į ją atkėlus jauną iniciatyvų kunigą S. Čelkų, buvo pradėta naujos, didelės bažnyčios statyba. 1939 m. iškilo naujoji bažnyčia pagal inžinieriaus Juozo Matusevičiaus projektą.

Bažnyčia pasižymi sudėtinga ir išskirtine architektūra, eksterjere harmoningai dera istorizmo ir modernizmo bruožai. Pastatas stačiakampio plano, su praplatinta priekine ir transepto dalimis bei trisiene apside. Bažnyčia neįprastos tribokštės konstrukcijos, fasaduose išryškėja modernizuotos gotikos bruožai, centrinio fasado centrinė dalis išsišovusi į priekį, pereinanti į varpinės bokštą, irėmintą dviejų mažesnių bokštelių. Varpai įkelti į bažnyčios bokštą, todėl šventoriuje stovinti triaukštė varpinė nebenaudojama. Virš pagrindinio įėjimo daugiakampis dekoratyviai skaidytas švieslangis, bokšte – du mažesni stačiakampiai langeliai. Bokštai užsibaigia trikampiais frontonėliais, smailais skardintais stogais ir paprastais, geometriškais nedekoruotais kryžiais. Fasadai apkalti horizontaliomis lentomis, plokštumas horizontaliai skaido karnizai.

Bažnyčios interjere keletas vertingų meno kūrinių: čia saugomas iš nežinomos bažnyčios atkeltas Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios paveikslas, XVII a. nutapytas ant lentos. Taip pat yra ir kitas, vietos tikinčiųjų ypatingai garbinamas XVIII a. pradžia datuojamas Dievo Motinos atvaizdas su kalaviju krūtinėje. Didįjį altorių puošia XVII a. drožyba – Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus skulptūros ir ažūriniai antrojo tarpsnio sparnai. XX a. 8-ajame dešimtmetyje čia klebonavęs Alfonsas Šatas išpjovė tautinio stiliaus altorių sparnus, baldų puošmenas, keletą kryžių.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Molėtų rajonas
  • Šalis: Lietuva