Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus bažnyčia

Pavilnio bažnyčia pastatyta 1935 m. ir tais pačiais metais arkivyskupo Romualdo Jalbžikovskio konsekruota Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės titulu. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčią atnaujino kunigas Konstantinas Molis. Bažnyčia – lenkiškojo Zakopanės stiliaus, kuris tarpukariu buvo gan populiarus Vilniaus krašte.

Ant lauko akmens mūro pastatyta bazilikinė, trijų navų bažnyčia yra stačiakampio plano su už pagrindinę navą žemesne presbiterija užsibaigiančia trisiene apside. Prie kairiosios navos glaudžiasi zakristija, o prie dešiniosios – koplyčia. Virš pagrindinio fasado kyla trijų tarpsnių, kvadratinis, masyvus bokštas – varpinė. Bokšto tarpsnius skiria ryškūs, laiptuoti karnizai. Vidurinis tarpsnis – su atviromis galerijomis. Trečias, daug mažesnis tarpsnis dekoruotas aplikatyviais papuošimais, vainikuotas daugiabriauniu, laužytu šalmu su ornamentuotu kryžiumi. Virš centrinės navos kraigo – nedidelis atviras keturkampis bokštelis su keturkampiu šalmu ir ornamentuotu kryžiumi. Pagrindinio tūrio stogas dvišlaitis, dviejų pakopų, apsidės – trišlaitis. Stogai bei stoginėliai dengti malksnomis. Pagrindiniame fasade centrinė nava šiek tiek išsikišusi į priekį, ją rėmina atviras prieangis su iš trijų pusių paremtais profiliuotais stulpais su drožinėtomis pasparomis. Trikampiame fasado frontone – Šv. Kristaforo bareljefas. Pagrindinio įėjimo durys dvivėrės, apkaltos rombo raštu su arkiniu viršlangiu. Bažnyčios langai nedidelių kvadratų formos su grotelėmis ir apvadais. Tik apsidės vitražiniai langai – aukštų arkinių stačiakampių formos. Centre įkomponuotas apvalus švieslangis. Bažnyčia apkalta vertikaliomis lentelėmis su lentjuostėmis, tik frontonas – eglutės raštu.

Bažnyčios interjeras iškaltas medžiu. Navas skiria keturi kvadratiniai pilioriai. Vargonų chorą skiria baliustrada. Didįjį altorių su tabernakuliu puošia nukryžiuotojo skulptūra, antrajame tarpsnyje – paveikslas „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė“. Šoninis Šv. Juozapo altorius su paveikslu „Šv. Juozapas“. Koplyčios altoriuje kabo paveikslas „Aušros vartų Švč. Marija Gailestingumo Motina“ su aptaisu ir 154 votų rinkiniu.

Bažnyčios šventoriaus Šiaurės Rytų dalyje paminklas su Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūra ir įrašu postamento fasade: „AVE MARIA“ . Bažnyčios šventoriaus Pietryčių dalyje paminklas su Šv. Juozapo skulptūra.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: J.Kolaso g. 34
  • Rajonas / Miestas: Vilnius
  • Šalis: Lietuva