Papilių kapinių Šv. Vincento Ferero koplyčia

Medinę Papilių kapinių koplyčią 1763 m. pastatė dvarininkas Fortunatas Bilevičius, tačiau 19 a. pradžioje koplyčia sudegė. Po gaisro neilgai trukus (1818 m.) koplyčia atstatyta, buvo priskirta Subačiaus bažnyčiai kaip padalinys. 1935 m. remonto metu pakeisti portiko stulpai, buvęs malksnų stogas pakeistas skardiniu. Antrą kartą koplyčia remontuota apie 1960 m., tuomet dailininkas Vytautas Šerys dekoravo koplyčios vidų. Kaip manoma, Papiliuose kunigavo poetas, kunigas Antanas Strazdas. Koplyčios kapinėse palaidotas kraštotyrininkas, Papilių kunigas Petras Vaitiekūnas (1889–1946).  Šalia kapinių vartų 1996 m. pastatyta dviejų kryžių kompozicija skirta visiems mirusiems Papilių žmonėms.

Papilių kapinių Šv. Vincento Ferero koplyčia kompaktiško tūrio, stačiakampio plano, suręsta ant akmens mūro cokolio. Koplyčia užbaigiama trisiene apside ir prie šiaurės rytų fasado priglausta maža zakristija. Koplyčios stogas uždengtas skardos lakštais, pagrindinio tūrio – dvišlaitis, apsidės – trišlaitis, zakristijos – dvišlaitis. Virš portiko ir apsidės kraigų iškelti metaliniai, kaltiniai ornamentuoti kryžiai. Pagrindinį fasadą puošia platus, keturiomis kolonomis paremtas portikas. Pagrindinio fasado dvivėrės durys su apvadu, kalvio darbo vyriais, apkaltos eglutės ornamentu. Virš durų įmontuotas stačiakampis segmentinės arkos langas. Kiti koplyčios langai taip pat stačiakampių formų su segmentine arka ir raktu. Apsidėje – apvalūs langeliai. Sienos apkaltos vertikaliai su siauresnėmis lentjuostėmis.

Interjere palikta natūrali medžio apdaila: sijinės lubos, medinių lentų grindys, medinių dailylenčių sienos. Prienavį nuo pagrindinės navos skiria dvi medinės kolonos. Virš prienavio vargonų choras su baliustrų tvorele. Taip pat baliustrų tvorelė sumontuota priešais altorių. Centrinio altoriaus pirmajame tarpsnyje kabo paveikslas „Šv. Marija su kūdikiu“, antrajame – „Šv. Elena“. Puošnus altoriaus retabulas su sraigtinėmis kolonomis ir stilizuotais kapiteliais, smulkiai augaliniu ornamentu išdrožinėtais šoniniais sparnais. Kairiajame altoriuje paveikslai skirti Šv. Vincentui (pirmas tarpsnis) ir „Šv. Antanui Paduviečiui“ (antras tarpsnis). Altoriaus šonus puošia voliutos. Dešiniojo altoriaus pirmajame tarpsnyje paveikslas „Angelas sargas“, antrajame tarpsnyje „Šv. Apvaizdos akis“. Koplyčioje kabo žalvarinis varpelis su pakabinama konstrukcija.

Informacija

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Anykščių rajonas
  • Šalis: Lietuva