Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

Pirmoji bažnyčia Paparčiuose pastatyta dar XVI a. pr. Netrukus, XVI a. II-oje pusėje, ją pasisavino evangelikai reformatai. 1609 m. bažnyčia gražinta katalikams. 1649 m. LDK iždininkas Stanislovas Beinartas Paparčiuose įkurdino dominikonus, kurie senosios medinės bažnyčios vietoje pastatė naują mūrinę. Daugiau kaip 300 metų bažnyčia priklausė dominikonų vienuolynui. 1864 m. Carinės Rusijos valdžios įsakymų bažnyčia ir vienuolynas uždaryti, o praėjus 27 metams bažnyčia ir vienuolynas nugriauti. Išliko tik vienuolyno vartų likučiai ir XVIII a. statyta kapinių koplyčia su vertingais sieninės tapybos fragmentais.

1915 m. į Paparčius paskirtas kunigas Jurgis Zimkus, kurio rūpesčiu 1916 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia pagal žinomo to meto architekto A. Filipovičiaus-Duboviko projektą. Stačiakampio plano medinė bažnyčia turi neogotikos bruožų, o jos vidaus erdvė kolonų eilėmis padalinta į tris navas. Pagrindiniame fasade virš prienavio iškilęs masyvus kvadratinio pagrindo bokštas užsibaigiantis trikampiais skydais ir smaile. Jo plokštumas paįvairina įvairiomis kryptimis prikaltos lentos. Virš presbiterijos ant stogo kraigo kyšo panašios kompozicijos mažesnis bokštelis. Šoninių fasadų sienos lygios, neišsiskiriančios dekoratyvumu, jų plokštumas skaido simetriški stačiakampiai langai.

Naujos Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio šventovės interjere buvo pritaikyti senieji, dar dominikonų laikus menantys dekoro elementai, galima aptikti dalį dominikonų vienuolynui ir buvusiai bažnyčiai priklausiusių vertybių. Didįjį altorių puošia barokinių formų tubernakulis ir malonėmis pagarsėjęs XVII a. tapytas Švč. Mergelės Marijos Snieginės paveikslas. Tai garsiojo Romos Santa Maria Maggiore bažnyčioje esančio paveikslo kopija, kurią dominikonų vienuoliai parsigabeno iš Italijos. XVIII a. barokinės Jėzaus prie stulpo ir Nukryžiuotojo skulptūros perteikia Kristaus kančios temą.

Be senųjų paveikslų ir skulptūrų bažnyčioje saugomas dominikonų vienuolyno XVII-XIX a. archyvas, liturginių apeigų ir metrikų knygos, XVIII a. meistrų darbo medinių altorių dalys, medinės šventųjų skulptūros, iš kurių itin išsiskiria dominikonų šventųjų – šv. Domininko, šv. Tomo Akviniečio, šv. Pijaus V – skulptūriniai atvaizdai.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Kaišiadorių rajonas
  • Šalis: Lietuva