Pajūriškių kapinių Šv. Roko koplyčia

Pajūriškių kaimo kapinių koplyčia pastatyta 1880 metais. Ji dar žinoma kaip Bikavėnų koplyčia. 1915 m. sudegus Žvingių bažnyčiai, koplyčia buvo kiek padidinta ir iki 1939 m. veikė kaip pagrindiniai Žvingių parapijos maldos namai. 2003 metais įregistruota kaip saugomas objektas.
Koplyčia vidutinio dydžio, sumažintu masteliu pakartotos liaudiškos architektūros dvibokštės bažnyčios formos. Ant mūrinio pamato stovintis medinis pastatas apkaltas horizontaliomis lentomis. Jis stačiakampio plano, salinė su trisiene apside, šlaitiniu stogu. Kvadratinio plano nuo žemės kylantys simetriški bokštai virš stogo apkalti skardos lakštais, šiek tiek išsikišę į priekį ir šonus. Bokštų viršūnės užbaigtos aukštais smailais, piramidiniais stogeliais, dengtais skarda su paprastos formos kryželiais ant pūstų postamentų. Vidurinėje, tarp bokštų įsiterpusioje fasado dalyje yra stačiakampės dvivėrės durys, virš jo – dvigubas langas su pusapskritėmis sąramomis. Fasadą užbaigia trikampis frontonas su nedideliu bokšteliu ir kryželiu, identišku bokštus vainikuojantiems kryžiams. Šoniniuose fasaduose – po du aukštus langus, apsidės įstrižose sienose – po vieną langą.

Tiesiai priešais koplyčią, vienoje tiesėje su kapinių tvora, išdėstyti monumentalūs vartai yra įdomūs konstrukciniu sprendimu. Vartai sumontuoti iš trijų granitinių blokų: du iš jų – keturkampiai akmeniniai stulpai, nutolę vienas nuo kito beveik 290 cm., išorėje – stambių akmenų mūro sienos, su nuolydžiu viršuje, dengtos skiediniu ir pereinančios į tvorą. Trečias blokas panaudotas kaip perdanga, kurios apačia ištašyta negilios puslankės arkos pavidalu, viršus – kaip dvišlaitis stogas. Vartų viršūnė papuošta nedideliu ažūriniu kaltiniu kryželiu. Vartai uždaromi dviem vertikalių metalinių strypų varčiomis. Šie vartai pastatyti 1873 m., meistro Bonifaco Norvaišo. Vartų viršuje išraižytas įrašas: „Atmink zmogau sendyn asz einu ling amžina giwenima o rito tawi, 1873“ Kapinėse taip pat galima matyti to paties meistro lietus XIX a. antrosios pusės antkapinius paminklus.

Vasaros savaitgaliais bei tradicinių Šv. Roko atlaidų metu koplyčia atvira visiems norintiems užeiti. Kitu metu į ją galima patekti susitarus su Bikavėnų bendruomenės ar Žvingių parapijos atstovais.

Informacija

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Šilutės rajonas
  • Šalis: Lietuva