Kulių kapinių koplyčia

XVIII a. Kuliai priklausė vienuoliams jėzuitams. Medinės kapinių koplyčios pastatymo data nėra tiksliai žinoma, bet manoma, kad ji iškilo apie XVIII a. pab. – XIX a. pradžią. 1896 m. Kulių klebonas Vincentas Jarulaitis su kunigaikščiu Mykolu Oginskiu ir parapijiečiais pradėjo rūpintis naujos mūrinės bažnyčios statyba. 1897 m. prasidėjus statybai, senoji medinė bažnyčia buvo nugriauta, o pamaldos po to kurį laiką vykdavo kapų koplyčioje, kurioje buvo vienas altorius.

Koplyčia yra aštuoniakampio formos plano, kompaktiško tūrio, vieno aukšto su atviru prieangiu. Pastato sienos sudėtos iš tašytų horizontalių rąstų ant lauko akmenų mūro pamato.  Koplyčios ir bokštelio stogo forma yra daugiašlaitė piramidinė, prieangio – dvišlaitė. Ant stogo iškilusi nedidelė smailė su kalto metalo kryžiumi bei aštuoniakampis bokštelis su kalto metalo kryžiumi virš prieangio. Bokštelyje pakabintas varpas. Akustinės bokštelio angos su medinėmis grotelėmis. Langų angos arkinės, pagrindinių dvivėrių durų anga – pusiauapskritiminė arkinė. Atvirą prieangį (portiką) remia dvi medinės profiliuotos kolonos, laikančios frontoną. Fasadai apkalti vertikaliomis medinėmis lentomis su juostelėmis ant sandūrų. Viduje – medinės sijinės konstrukcijos perdanga. Taip pat virš įėjimo yra nedidelis balkonėlis su dekoruota baliustrada. Jį prilaiko dvi keturkampio pagrindo profiliuotos kolonos su kapiteliais.

2014 m. koplyčia rekonstruota, laikantis senųjų tradicijų. Atnaujintas kiauras pastato stogas, suirusi skiedrų stogo danga, papuvusios sienos, sudūlėjusios rąstinės konstrukcijos. Remonto metu pakeistos, impregnuotos ar perdažytos medžio konstrukcijos. Restauruotas varpinės bokštelis su kalto metalo kryžiumi. Restauracijos metu koplyčioje aptikta įdomių radinių. Jos altorėlyje rastas relikvijorius, kuriame išliko gana aiškūs aukštų dvasininkų apsilankymus Kuliuose liudijantys raštai. Pirmoji tokia vizitacija datuojama 1779. Dar įdomesnis siurprizas restauratorių laukė koplyčios pastogėje, pradėjus tvarkyti kryžiaus smailę – čia rastas apdulkėjęs senovinis buteliukas su rašteliu jo viduje. Tai buvo 1923 m. ranka rašytas Igno Liutikos laiškas ateities kartoms, tvarkysiančioms koplyčią. Iš jo paaiškėjo, kad 1923 m. buvo tvarkytas koplyčios bokštas, darbus finansuojant Ignui Masiliauskui ir Juozui Grikštui, o koplyčią pašventino tuometinis Kulių klebonas St. Durskis. Tuomet restauracijos darbus atliko vietiniai vyrai, gyvenę netoli kapinių.

Informacija

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Plungės rajonas
  • Šalis: Lietuva