Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Kirdeikių parapija ir bažnyčia atsirado įdomiomis istorinėmis aplinkybėmis. Iki pat Vilniaus krašto okupacijos, Kirdeikiai priklausė Linkmenų parapijai. Lenkams okupavus rytinę Lietuvos dalį, demarkacinė linija nusitęsė per Linkmenis, dalindama parapiją pusiau. Kirdeikiai liko lietuviškojoje pusėje. Okupuotuose Linkmenyse už lietuvišką kultūrinę veiklą persekiotas kunigas Juozas Breiva pabėgo į Kirdeikius ir čia su Kaišiadorių parapijos leidimu pastatė bažnyčią, keboniją. Medinė bažnyčia buvo pastatyta 1926-1927 m. pagal inžinieriaus P. Lito projektą.

Kirdeikių bažnyčia istorizmo stiliaus su vyraujančiomis profesionaliosios mūrinės neogotikos elementų imitacijomis. Bažnyčia stačiakampio plano su trisiene apside ir priestatais, dviem bokštais ir išsikišusiu pagrindiniu fasadu. Pagrindinis fasadas užsibaigia trikampiu eglute apkaltu frontonu su ornamentuotu kryželiu virš jo, iš abiejų pusių – keturkampio pagrindo dvitarpsniai bokštai su trikampiais frontonėliais ir ornamentuotas kryžiais. Pagrindinį fasadą dalinantys stoginėliai, dvišlaitis bažnyčios stogas ir keturšlaičiai bokštų stogeliai apkalti skarda. Viename iš bažnyčios bokštų kabo du varpai. Vienas iš jų nulietas 1930 m. pašventintas jo fundatoriaus Benedikto Kindurio vardu. Mažesnis varpas su lotyniškais įrašais buvo nulietas dar XVIII a. ir jam suteiktas labai gerbiamo kaime asmens – Jono Maciulevičiaus vardas. Virš apsidės iškilusiame bokštelyje – dar vienas nedidelis varpas. Langų angos stačiakampės su profiliuotais apvadais ir sandrikais, patys langai dekoratyviai skaidyti, viršuje užsibaigiantys trikampe forma, taip sukuriant arkinių langų imitaciją.

Viduje trys navos, atskirtos šešiakampių kolonų eilėmis atskirtos. Bažnyčioje trys neogotikiniai altoriai. Presbiterija nuo centrinės navos atskirta arkinės formos konstrukcija. Didysis altorius pagamintas Šiauliuose veikusioje V. Čižausko bažnytinių reikmenų dirbtuvėje iš tamsiai tonuoto ąžuolo. Bažnyčios prienavyje kabo XVIII a. pr. Nukryžiuotojo skulptūra. Ši figūra pritvirtinta prie puošniai ornamentuoto polichrominio kryžiaus, gaminto XX a. 6 dešimtmetyje. 2009 m. atnaujinti ir naujai paauksuoti altoriai, sakykla.

Kirdeikiuose gimė žymus visuomenininkas, tautinio atgimimo veikėjas Silvestras Gimžauskas. Jo atminimas įamžintas 1935 m. pastatytuose S. Gimžausko vardo parapijos namuose.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Utenos rajonas
  • Šalis: Lietuva