Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Kačergiškės kaime pirmoji koplyčia pastatyta 1748 m. Po poros dešimtmečių – 1783 m. koplyčia perstatyta. Maldos namai buvo mediniai, jų būklė bėgant laikui prastėjo, kol po Antrojo pasaulinio karo buvo visiškai nenaudojami ir apleisti.  Sovietmečiu koplyčia buvo paversta sandėliu, 1987 m. apdegė. Atgavus nepriklausomybę  klebono Edmundo Paulionio iniciatyva pradėti atstatymo darbai. Remontas buvo baigtas 1993 m. vadovaujant kunigui klebonui Kęstučiui Raliui. Nauja, dabartinė medinė Šv. Jono krikštytojo bažnyčia priklauso Daugėliškio parapijos filijai. Prie bažnyčios pastatytas Teofilio Patiejūno koplytstulpis „Kristaus prisikėlimas“.

Tai liaudies architektūrai artimas, nedidelis, kuklios raiškos statinys. Stačiakampio plano bažnyčia su trisiene apside ir dviem žemomis, vienaaukštėmis zakristijomis. Dvišlaitis bažnyčios stogas dengtas skarda, pereinantis į vienšlaičius zakristijos stogelius, kuriuose įmontuoti stoglangiai su dvišlaičiais stogeliai ir keturkampiais smulkiai skaidytais langais. Apsidės stogas trišlaitis, ant jo kraigo iškeltas dekoratyvus ornamentuotas kryžius. Toks pat tik didesnis kryžius puošia virš priekinio fasado iškelto bokštelio šalmą. Keturkampis bokštelis dviejų tarpsnių su ryškiu tarpsnius skiriančiu karnizu ir varpo formos šalmu. Bažnyčia pastatyta ant aukšto akmens ir plytų mūro cokolio, tad į ją veda platūs betoniniai laiptai. Durys dvivėrės su stačiakampių kvadratų raštu. Priekinį fasadą puošia atviras prieangis su keturiais profiliuotais stulpais, eglute apkaltu trikampiu frontonu ir dvišlaičiu stogeliu. Virš prieangio, bažnyčios frontono skyde – išskleistą vėduoklę primenantis pusapskritis švieslangis. Bažnyčia apkalta vertikaliai su siauromis tarplentėmis. Bažnyčios langai didelių stačiakampių formos su smulkiai skaidytu stiklų rėmais ir apvadais.

Šventoriuje ant aukšto akmenų ir plytų mūro pamato pastatyta kvadratinio plano dviejų tarpsnių varpinė su piramidiniu skardos stogeliu vainikuotu kryžiumi. Antrąjį daug mažesnį tarpsnį nuo pirmojo skiria stoginėlis. Tarpsnyje keturios kvadratinės garsinės angos.

Kačergiškės bažnyčios šventorių juosia medinių lentelių tvora su metaliniais varteliais.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Ignalinos rajonas
  • Šalis: Lietuva