Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

1909 m. Vilniaus generalgubernatorius leido į Kabelius pervežti senąją Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią. Ji pastatyta 1911 m., o 1916 m. padidinta. 1921 m. įkurta parapija. Nuo 1919 m. klebonavęs Pranciškus Čaglys ugdė parapijiečių pamaldumą, Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte stiprino lietuvybę, ragino šviestis. Jis buvo Lenkijos valdžios persekiotas, baustas. Kabelių bažnyčios istorija susijusi ir su lietuvių katalikų disidentiniu judėjimu sovietmečiu: šiame bažnytkaimyje rezidavo disidentas, pogrindinės katalikiškos spaudos leidėjas, vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės įkūrėjų tėvas Karolis Garuckas.

Kabelių bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, dvibokštė, su žemomis zakristijomis, prisišliejusiomis prie šoninių fasadų, ir siauresne už navas penkiasiene apside. Ant lauko akmenų mūro pamato iškilusios medinės bažnyčios pastatas apkaltas lentomis: fasadai ir apatiniai bokštų tarpsniai – vertikaliomis, viršutiniai bokštų tarpsniai – horizontaliomis, pagrindinio fasado trikampis frontonas – eglute. Pagrindinis fasadas įrėmintas dviejų kvadratinio pagrindo dviejų tarpsnių bokštų; kiekvienas bokštų tarpsnis užsibaigia trikampiais frontonėliais, viršus – piramidiniu stogeliu su ornamentuotu kaltiniu kryžiumi. Visas bažnyčios perimetras apjuostas šoninių fasadų pastoges puošiančiu ir pagrindinio fasado plokštumą horizontaliai dalinančiu profiliuotu karnizu. Šoniniuose fasaduose simetriškai išdėstyti arkiniai skaidyti langai, pagrindiniame fasade taip pat įkomponuoti du arkiniai langai virš pagrindinio įėjimo. Pagrindiniame fasade – dvivėrės dekoratyvia medžio drožyba puoštos arkinės durys, šoniniuose fasaduose ir zakristijose – stačiakampės. Virš pagrindinio fasado frontono ir apsidės iškilę itin dekoratyvūs liaudies meistrų rankų darbo kaltiniai kryžiai-saulutės, virš bokštų – ornamentuoti metaliniai kryžiai.

Šventoriuje stovi dviejų tarpsnių, liaudies architektūros formų medinė varpinė. Pirmasis tarpsnis platesnis už antrąjį, juos skiria profiliuotas karnizas su stoginėliu, varpinės viršus dengtas piramidiniu keturšlaičiu stogeliu su jo viduryje iškilusiu ornamentuotu kryžiumi. Varpinė karkasinė, apkalta lentomis – pirmas tarpsnis vertikaliomis su siauresnėmis lentjuostėmis, antrasis – horizontaliomis. Antrajame tarpsnyje išdėstytos arkinės garsinės angos su horizontaliomis medinėmis žaliuzėmis.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: Bažnyčios g. 4
  • Rajonas / Miestas: Varėnos rajonas
  • Šalis: Lietuva