Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

Molėtų rajone esančio Joniškio miestelio bažnyčios istorija prasidėjo nuo XVIII a. pirmosios pusės, kai jėzuitai čia pastatė pirmąją bažnyčią. Prie jos veikė parapinė mokykla, Švč. Trejybės ir Švč. Marijos Škaplierinės brolijos vykdavo atlaidai. Kiek vėliau, 1811 m. buvo pastatyta nauja varpinė. Dabartinė Joniškio bažnyčia statyta klebono Florijono Piotrovskio su parapijiečiais, iškilo 1848 m. XIX a. pabaigoje bažnyčia buvo atnaujinta: pakeistas stogas, grindų danga, atnaujintas bažnyčios fasadas, altoriai perdažyti imituojant marmurą, pastatyta dar viena, simetriška buvusiajai zakristija, vietoj supuvusių bokštelių pastatyti nauji, pakeisti uragano nuversto bokštų kryžiai. Bažnyčia stipriai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais.

Bažnyčia stačiakampio plano, dvibokštė su trisiene apside ir dviem žemesnėmis zakristijomis. Bažnyčios eksterjere išryškėja baroko ir klasicizmo elementai. Pagrindinis fasadas puošnus, jį horizontaliai į dvi dalis dalina skardintas stoginėlis. Pirmasis tarpsnis apkaltas vertikaliomis lentomis, virš jo – dviejų dekoratyvių keturkampio pagrindo bokštų įrėmintas barokinių formų antrasis tarpsnis. Bokštai simetriški, dvitarpsniai, su dekoratyviais trikampiais frontonėliais ir keturšlaičiais skardintais stogais. Jų smailias viršūnes puošia ornamentuoti kaltiniai kryžiai. Varpinėje kabo G. B. Kinderio Karaliaučiuje nulietas ir Joniškio parapijiečių dovanotas varpas, kuriam suteiktas “Šv. Antano” vardas.
Virš presbiterijos iškilęs nedidelis bokštelis su puošniu šalmu. Pagrindinį įėjimą puošia portikas su keturiomis kolonimis paremtu trikampiu frontonu. Abipus jo – apskriti šviešlangiai.

Trys pastato navos atskirtos kolonų eilėmis, bažnyčios viduje išdėstyti trys ypatinga menine verte pasižymintys altoriai, kuriuos puošia XVII a. drožiniai. Didžiajame altoriuje – Švč. Mergelės Marijos Snieginės paveikslas su aptaisais. Abipus jo – XIX a. išdrožtos medinės apaštalų Šv. Petro ir Šv. Pauliaus skulptūros. Dešiniajame altoriuje kabo Šv. Teresės Avilietės paveikslas; virš jo – unitų kankinio vyskupo Juozapo Kuncevičiaus atvaizdas, nutapytas prieš jo kanonizaciją XVIII amžiuje. Altoriaus šonus puošia Lietuvos globėjų – šv. Kazimiero ir šv. Stanislovo atvaizdai su Vyčio herbais. Kairiajame altoriuje – malonėmis garsėjanti XVIII amžiaus Nukryžiuotojo skulptūra, šalia kurios sukabinti tikinčiųjų padėkos ženklai – votai.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Molėtų rajonas
  • Šalis: Lietuva