Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

Jau 1685 m. metrikų knygose minima Daugailių filija, atlikusi svarbias sakralines funkcijas. Išlikusiame 1747 m. vizitaciniame apraše pateiktas Daugailių bažnyčios interjero vaizdas, minimi 3 altoriai, paveikslai, vargonai, taigi tuomet Daugailiuose jau stovėjo bažnyčia. 1766 m. kunigaikščio Radvilos lėšomis dabartinės vietoje pastatyta nauja barokinė bažnyčia su siauresne presbiterija ir trisiene apside. Dabartinį vaizdą bažnyčia įgijo po 1883 m. atlikto perstatymo. Bažnyčios architektūra pratęsė neobaroko stilistiką, tačiau taip pat įgavo klasicizmo ir liaudies architektūrai būdingų bruožų. Projektą parengė Kauno gubernijos vyr. patarėjas Justinas Golinevičius.

Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia pastatyta ant aukšto akmens mūro cokolio, yra lotyniško kryžiaus plano, trinavė, pseudobazilikinė su siauresne presbiterija, trisiene apside bei žemomis šoninėmis zakristijomis. Priekinio fasado centrinė dalis (prienavis) šiek tiek išsišovęs į priekį, užbaigtas trikampiu frontonu su drožinėtomis vėjalentėmis bei keturkampiu švieslangiu su dekoratyviu apvadu. Fasado šonuose kyla keturių tarpsnių bokštai. Tarpsniai ne vienodo aukščio, atskirti karnizais. Viršutiniai tarpsniai žemi ir siauri, užsibaigiantys piramidiniais stogeliais bei svogūniniais postamentais su kryžiais. Pagrindinio tūrio skardinis stogas dvišlaitis, šiek tiek žemesnio transepto iškyšų dvišlaičiai, zakristijų vienšlaičiai, apsidės trišlaitis. Bažnyčios duris bei langus puošia neobarokiniai, drožinėti sandrikai ir apvadai. Bažnyčia apkalta chorizontaliai išdėstytomis lentelėmis, kertės išryškintos profiliuotais apkalais.

Bažnyčios interjeras atnaujintas iškalant dailylentėmis 1980 m. Iškiliais tašeliais apkalti pilioriai skaido erdvę į tris navas. Aukštesnės centrinės navos lubos dekoruotos kryžiais ir rozetėmis, šoninės – rombais. Centrinis altorius neobarokinis su XIX a. I pusės Šv. Antano Paduviečio paveikslu. Kuklius šoninius altorius puošia švč. Mergelės Marijos Škaplierinės paveikslas ir Nukryžiuotojo skulptūra. Bažnyčios sakykla bei vargonai neogotikiniai. Vargonų prospektas suformuotas iš smailiaarkių sekcijų. Bažnyčioje taip pat saugomas įdomus liaudies meistro J. Sklerio paveikslas vaizduojantis Aušros vartų Mariją.

Dešinėje šventoriaus pusėje stovinti varpinė įkomponuota į akmenų mūro tvorą, todėl pastatyta ant aukšto cokolio yra kvadratinio plano, trijų į viršų siaurėjančių tarpsnių. Varpinė apkalta vertikaliai su siauresnėmis lentjuostėmis, dengta lėkštu keturšlaičiu stogeliu ir kryžiumi.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Utenos rajonas
  • Šalis: Lietuva