Alantos sinagoga

Medinių sinagogų išliko labai nedaug, visoje Europoje jų priskaičiuojama vos dvi dešimtys, iš kurių dauguma Lietuvoje. Keletas tokių maldos namų dar tebestovi kaimyninėje Latvijoje ir Ukrainoje. Tačiau visų jų būklė – kritinė. Vienas tokių unikalių žydų maldos namų pavyzdžių yra Alantos medinė sinagoga.

Žydų maldos namai būdavo įrengiami, atsižvelgiant į įvairius reikalavimus. Sinagogos negalėjo būti aukštesnės už krikščionių šventoves bei panašios į jas, turėjo būti nutolusios nuo jų tam tikrais atstumais, neišsiskirti iš aplinkos. Sinagogos buvo skirstomos pagal sezoną (vasarinės ir žieminės), priklausomybę tam tikram luomui (pirklių, atsargos karių, darbininkų) ar profesijai (siuvėjų, batsiuvių, muzikantų). Specifines pastatų formas sąlygojo reikalavimai, būdingi Rytų šventykloms: dalijimai į vyrų ir moterų puses, Šventojo Rašto skaitymo (bimos) ir laikymo vietas.

Sprendžiant iš formų, spėjama, kad Alantos žydų maldos namai statyti XIX a. viduryje – antrojoje pusėje. Tai išskirtinis romantizmo epochos statinys. Romantizmas Vakarų ir Vidurio Europoje pradėjo plisti XIX a. pradžioje, kaip atsvaras griežtiems klasicizmo stiliaus kanonams. Romantizmas savito stiliaus nesukūrė, o naudojosi supaprastintomis viduramžių ar orderinių stilių interpretacijomis bei liaudies meno tradicijomis. Šis stilius plito Lietuvos periferijoje, sakralinių pastatų ir dvaro sodybų architektūroje. Lietuvoje priskaičiuota daugiau kaip dvidešimt šio stiliaus medinių žydų maldos namų, tačiau yra iškilę tik dveji – Alantoje ir Žiežmariuose.

Romantizmo laikotarpiu, kaip ir klasicistinio stiliaus architektūroje galima išskirti du pagrindinius sinagogų tipus – vientiso tūrio su vidiniais laiptais ir sudėtinio su išoriniu laiptinės priestatu. Nors Lietuvoje dominavo pirmojo tipo sinagogos, šiandien šią architektūrinę tradiciją galima pamatyti vienintelėje išlikusioje Alantos sinagogoje.

Sinagoga dviaukštė, stačiakampio plano, su prieangiu ir vidiniais laiptais vakarų pusėje. Jos fasadus skaido vertikalios sąvaržos ir horizontali trauka. Vyrų salės langai aukšti, pusapskričių arkų, apjuosti profiliuotais apvadais, dviaukštės moterų dalies – nedideli stačiakampiai. Po Antrojo pasaulinio karo ši sinagoga naudota kaip grūdų sandėlis.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Molėtų rajonas
  • Šalis: Lietuva