Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia ir varpinė

Platelių bažnyčios istorija siekia XVI a. pradžią, kuomet, čia buvo pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. 1744 m. klebonas Juozapas Vaitkevičius su parapijiečių parama Plateliuose pastatė naują, jau ketvirtąją bažnyčią, kuri tebestovi ir šiandien. 1776-aisiais miręs Platelių medinukės statytojas palaidotas jos rūsyje, po Šv. Juozapo altoriumi. Iki mūsų dienų bažnyčia buvo gerokai pakeista: prieš 1792 m. ji buvo rekonstruota-restauruota, 1852 m. perstatyta ant senų pamatų, nekeičiant jos išvaizdos, o remontuota net keletą kartų – 1900-1902, 1928, 1967 m.

Bažnyčia lotyniško kryžiaus plano, vienos navos, su prienaviu, vargonų choru, transeptu, presbiterija bei dvejomis zakristijomis už transepto koplyčių. Šiaurės rytų pusės zakristija dviaukštė. Pamatas su akmenų mūro cokoliu, sienos medinių rastų, iš išorės ir vidaus sutvirtintos medinių rąstų sąvaržomis. Fasadai apkalti vertikaliomis medinėmis lentomis su lentjuostėmis, pastogę puošia medinis profiliuotas karnizas, pietryčių fasadą – kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra. Bažnyčios stogas puoštas bokšteliais ir smailėmis: virš transepto kyšo bokštelis, užbaigtas metaliniu kryžiumi; virš pagrindinio fasado frontono ir apsidės m – smailės su kryžiais.

Viduje abipus įėjimo į vargonų choro giedotojų ložes su mediniu turėklu veda mediniai laiptai su profiliuoto porankio turėklais. Vargonų choras – su įdomia arkada viršuje ir senoviškomis giedotojų ložėmis apačioje. XVIII a. šiame chore stovėjo 10 balsų vargonai, buvo didelis būgnas ir skardžiabalsiai skambaliukai. Dabartiniai vargonai įrengti 1909 m., juos pagamino garsus meistras Jonas Garalevičius.

Platelių šventovės interjerą puošia didysis ir keturi šoniniai barokinės kompozicijos altoriai. Juos dabina kolonos, drožiniai ir paveikslais su sidabro aptaisais. XVIII a. visi altoriai buvo nudažyti baltai ir paauksuoti. Lygiai taip pat nuspalvinta ir puošni iškiliais rokokiniais ornamentais dekoruota sakykla su ažūriniu, karūna vainikuotu baldakimu.

Bažnyčios interjere gausu tapytinių dekoro elementų: ištapytas navos ir presbiterijos karnizas su ornamentinėmis embleminėmis kompozicijomis; navos, transepto koplyčių ir presbiterijos lubos puoštos ornamentine tapyba, tapytomis rozetėmis, taip pat tapyti sienų ir lubų apvadai.

Didįjį Šv. apaštalų Petro ir Povilo altorių puošia du paveikslai. Taip pat yra išlikę kiti 5 altoriai: Nukryžiuotojo altorius, Šv. Onos altorius, Švč. Mergelės Marijos altorius, kairės navos koplyčios Šv. Šeimos (Šv. Juozapo) altorius ir dešinės navos koplyčios Šv. Arkangelo Mykolo altorius.

Bažnyčios pasididžiavimas – kairiojoje koplyčioje stovinti puiki rokokinė krikštykla su antvožu, išlikusi nuo bažnyčios pastatymo. Joje laikomas švęstas vanduo ir krikšto aliejai. Virš jos – didelis Šv. Jono Krikštytojo paveikslas. Bažnyčioje esantys paveikslai su prabangiais aptaisais liudija, jog jie yra stebuklingi, teikiantys malonę. O taip pat tai yra ženklas, kad tokius paveikslus galėjusi sau leisti bažnyčia buvo turtinga.“.

Platelių bažnyčios medinukė turi ir varpinę, kuri buvo pastatyta 1899, rekonstruota 1996 metais. Varpinė dvitarpsnė, sudėtinio tūrio, su aukšta nuožulnia, į viršų siaurėjančio silueto apatine dalimi ir atvira galerija viršuje, su keturbriauniais stulpais paremtu stogu. Joje kabo varpas su įrašu: „GEG. V. BOCHUMER VEREIN, BOCHUM 1928“.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: Didžioji g. 15
  • Rajonas / Miestas: Plungės rajonas
  • Šalis: Lietuva