Genčų koplytėlė su skulptūromis

Kretingos rajone Genčų kaime esanti koplytėlė buvo statyta Juozo Paulausko 1912 metais. Lietuvoje, kurioje gausu koplytėlių ir kryžių, yra tradicija, reikalaujanti senąją, sunykusią koplytėlę ar kryžių atstatyti. Tad sekant šia tradicija, senajai suirus nuo laiko, 2005 metais koplytėlė Algirdo Mulvinsko buvo perstatyta į dabartinę. Paprastai būdavo stengiamasi atlikti kuo tikslesnę buvusiosios kopiją.

Medinė koplytėlė kompaktiško tūrio, kryžminio plano, dengta kryžminiu skardiniu stogu. Koplytėlė karkasinė, apkalta vertikaliomis lentomis. Iš trijų koplytėlės pusių yra įtaisytos medinės stačiakampės durys su įstiklinimu viršutinėje dalyje. Ant stogo – XX a. pirmojo ketvirčio kalvio darbo metalinis dekoruotas kryžius-saulutė.

Koplytėlės viduje – dvi skulptūrinės grupės: nežinomo dievdirbio XIX a. pab. – XX a. pr. drožta skulptūrinė grupė „Kristaus laidojimas“ ir „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ su dviem angelais. Pirmąją sudaro šios atskiros statūlėlės: „Kristus karste“, „Švč. Mergelė Sopulingoji“, „šv. Marija Magdalietė“, „Šv. Jonas Evangelistas“, „šv. Juozapas Arimatietis“, „šv. Nikodemas“, „Angelas“. Taip pat to paties dievdirbio drožta „šv. Juozapo su Kūdikėliu Jėzumi“.

Skulptūrinė grupė „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ ir du angelai drožta dievdirbio Juozapo Paulausko iš Grūšlaukės kaimo. Ši kompozicija buvo sukurta XX amžiaus 4-ajame dešimtmetyje ir skirta Genčų kaimo senųjų kapinių koplytėlei, statytai 1934 m. Iš jos į dabartinę savo vietą skulptūrėlės atneštos vėliau.

Liaudies skulptūroje Sopulingosios Dievo Motinos tema labai populiari. Švč. Mergelės Marijos sopuliai išryškinti skulptūrose, kuriose žemiškoji Jėzaus Motina išgyvena savo Sūnaus kančią kelyje į Kalvariją. Sopulingoji Motina (Mater Dolorosa) stovi sustingusi, sukryžiavusi rankas ant krūtinės, giliai susimąsčiusi. Septynis Švč. Mergelės Marijos sopulius liaudies mene simbolizuoja į Sopulingosios Dievo motinos širdį įsmeigti septyni kalavijai. Tokį švč. Mergelės Sopulingosios tradicinį siužetą matome ir šioje koplytėlėje, tik dalis kalavijų jau apgadinti, nunykę.

Čia galima pamatyti dar vieną išlikusią žemaitišką tradiciją – rengti šventųjų skulptūrėles medžiaginiais drabužiais. Dažniausiai, kaip ir šioje koplytėlėje, rengiama Švč. Mergelė Marija. Jos drabužėliai primena karalienės ar jaunamartės – tai itin būdinga apranga. Marijos skulptūrėlės taip pat dabinamos karoliais, vėriniais – šioje koplytėlėje esanti statūlėlė taip pat jais išpuošta.

Informacija

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Kretingos rajonas
  • Šalis: Lietuva