Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia ir varpinė

Raiškaus neogotikinio stiliaus Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia kunigo Povilo Svilo bei parapijiečių pastangomis pastatyta 1903 m., projekto autorius nėra žinomas. Bažnyčia stovi ant tašytų akmenų pamato, yra stačiakampio plano su priekyje išsikišusiais prienaviais, kurie nors ir šiek tiek atitraukti, tačiau vizualiai praplatina pagrindinio fasado siluetą. Siauresnė už pagrindinį tūrį presbiterija užsibaigia penkiasiene apside. Prie jos šonų glaudžiasi dvi žemos zakristijos. Medinio karkaso sienos paprastai apkaltos horizontaliomis lentelėmis, tačiau bažnyčiai dekoratyvumo suteikia pagrindinio fasado ir šoninių prienavių skydų dekoras imituojantis fachverką bei šoninius kampus ir šoninių fasadų tarplangius skaidančios mentės. Pagrindinio tūrio ir prienavių stogai dvišlaičiai, jų susikirtimo vietoje iškeltas kvadratinio plano, smaile užsibaigiantis bokštelis su į stogą įsikertančiais trikampiais frontonėliais. Anksčiau bokštelis buvo ažūrinis. Fachverko imitacija, bokštelis bei plačios pastogės bažnyčiai suteikia to laikmečio poilsio vilų architektūros bruožų. Tuo tarpu, pastato langai yra tipiškai neogotikiniai – smailėjančių stačiakampių formų su smailėjančiomis arkomis ir masverkų imitacijomis. Stačiakampių angų durys dekoratyviai kaustytos su lėkštais trikampiais frontonėliais. Bažnyčios neogotikinė stilistika jaučiama ir vidaus interjere, kur vyrauja natūralus medis, pagal meistro projektą pagaminti neogotikiniai altoriai ir kruopščiai dekoruota medinė sakykla.

Šventorių juosianti akmens mūro tvora turi išraiškingus taip pat neogotikinius vartus su trimis smailėjančių arkų formos įėjimo angomis. Virš centrinės arkos – bokštelis su geležiniu kryžiumi. Trikampio skydo (vimpergos) centre įkomponuotas ažūrinis gotikinis elementas – keturlapis. Vartų dekoratyvumą papildo tinkuoti keturkampiai bokšteliai su tinkuotomis nišomis ir smailėmis. Dešinėje tvoros pusėje pastatyta dviejų tarpsnių tokios pat stilistikos beveik kvadratinė varpinė. Apatinis tarpsnis apkaltas medinėmis lentelėmis vertikaliai, viršutinis – horizontaliai. Varpinės siluetą paryškina šoninės mentės, tarpsnius atskiriantys karnizai ir dekoratyviai apkaltos akustinių angų langinės. Dvivėrės varpinės durys kaustytos ornamentiniais geležiniais vyriais, virš jų – rombiniai švieslangiai. Keturkampės piramidės formos stogas kaip ir bokštelis su įsikertančiais trikampiais frontonėliais. Be profesionaliai pastatytos dekoratyvios varpinės, šventorių (dešinėje bažnyčios pusėje) puošia nedidelė medinė koplytėlė su gan aukštu bokšteliu.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Rajonas / Miestas: Kretingos rajonas
  • Šalis: Lietuva