Braziūkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Braziūkų gyventojų pastangomis ir suaukotomis lėšomis 1932 m. pastatyta medinė bažnyčia, kurios statyboms vadovavo vietinis meistras P. Valaitis. Dar po poros metų (1934 m.) įkurta Braziūkų parapija. 1991 m. bažnyčia atnaujinta, šventorius aptvertas medine tvora. 2016-2017 m. sekė nauji bažnyčios tvarkybos darbai: pakeisti langai, zakristijų durys. Taip pat atnaujintas bažnyčios vidus, restauruoti seni sietynai.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo titulą turinti bažnyčia artima kurortinės architektūros stilistikai. Tai yra ilgo stačiakampio plano maldos namai, kurių vidaus erdvė suskaidyta trimis navomis. Vidurinė nava pereina į presbiteriją ir keturkampę apsidę. Prie šoninių navų glaudžiasi už navas žemesnės zakristijos. Braziūkų bažnyčia turi du šoninius neproporcingai pagrindiniam tūriui masyvius bokštus. Keturkampiai į priekį išsišovę bokštai yra trijų tarpsnių su smailiais trikampiais frontonais. Bokštus dengia kryžminiai stogai su modernios raiškos kryžiais. Dar vienas bokštelis kyla virš presbiterijos. Atviras keturių stulpų bokštelis savo raiška atkartoja didžiuosius bokštus, kaip ir jie taip pat yra su trikampiais frontonėliais ir keturšlaičiu stogeliu vainikuotu sumažinta didžiųjų bokštų kryžių kopija. Bokštelyje 2017 m. pakabintas varpas. Pagrindinio bažnyčios tūrio stogas – dvišlaitis su plačiomis užlaidomis, zakristijų – vienšlaičiai. Priekinio fasado centrinė dalis šiek tiek įgilinta su atviru, plačiu prieangiu. Prieangį laiko dvi kolonos, jis užbaigiamas vienšlaičiu stogeliu ir trikampiu frontonėliu. Virš prieangio – dekoratyvus didelis langas su vėduoklinės formos viršlangiu. Fasadas užsibaigia trikampiu frontonu, kurį vainikuoja kryžius. Itin puošnios bažnyčios centrinio fasado durys. Dvivėrės durys išsiskiria aplikatyviais, liaudies architektūrai būdingais drožiniais. Bažnyčios langai siaurų stačiakampių formos, smulkaus skaidymo. Sienos apkaltos vertikaliai išdėstytomis lentelėmis.

Bažnyčios centrinė nava aukštesnė už šonines su laužyto puscilindrio formos lubomis. Ją nuo šoninių navų skiria keturkampiai profiliuoti stulpai. Manoma, kad liaudiškais ornamentais dekoruotus altorius pagamino tas pats stalius Valaitis.

Šventoriuje iš lauko riedulių sumūrytas lurdas, šalia jo pastatyta besimeldžiančios šv. Bernadetos statula. Pietrytiniame kampe stovi medinė atvira, keturių stulpų, drožiniais dekoruota koplytėlė.

Informacija

Vaizdo klipas

360° Virtualus turas

Žemėlapis

Lankytinos vietos adresas

  • Adresas: Braziūkų g. 79
  • Rajonas / Miestas: Kauno rajonas
  • Šalis: Lietuva